O nas

Twój partner w interesach
To, co trudne - wykonamy bez chwili zwłoki.
To, co niemożliwe - zajmie nam tylko trochę więcej czasu.MISJA:
Naszą misją jest:
- stwarzanie możliwości rozwoju firmom, instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym
- w swej działalności łączymy: sztukę, edukację, innowacyjne urządzenia i aplikacje oraz biznes, dzięki tej synergii powstają innowacyjne usługi i projekty!

Trzon naszej firmy:

dr Edyta Lisek dba /dr sztuk plastycznych, doctor of business administration, surdopedagog, tyflopedagog, EMBA, DBA/

Piotr Judka dba /EMBA, DBA/
Na stałe współpracujemy z zespołem, który stanowi grupa ekspertów - naukowców i artystów z różnych dziedzin nauki i sztuki.

dr Edyta Lisek
- Właścicielka firmy Zorro Design / od 2016 r.
Artysta plastyk, surdopedagog, tyflopedagog, arteterapeuta, Wykładowca i tłumacz języka migowego, edukator, wykładowca i szkoleniowiec. Ekspert w zakresie udostępniania kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnościami.

Studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalizacja z grafiki. Dyplom z grafiki warsztatowej i aneks z grafiki komputerowej (Wyróżnienie Dziekana - 2005).

W 2013 r. uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych (WA UMCS w Lublinie).

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: surdopedagogiki (2009), KUL w Lublinie i w zakresie: tyflopedagogiki (2011), APS w Warszawie.

Absolwentka studiów podyplomowych EMBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie - Collegium Humanum (2019) / uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. - zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)/

Absolwentka studiów DBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie - Collegium Humanum (2019).

Obecnie studia podyplomowe z zakresu dietetyki /WSPA w Lublinie/ oraz studia z medycyny osteopatycznej /Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie/

Brała udział w 45 wystawach zbiorowych i 15 wystawach indywidualnych: 2005/2006 - Najlepsze Dyplomy Grafika Polska 2005, SMTG w Krakowie; Najlepsze Dyplomy Grafika Polska 2005 - Polski Instytut Kultury w Kijowie i w Sztokholmie; 2006 - Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, pt. Przestrzenie wyobraźni, Galeria Fotoplastykon w Poznaniu - Wyróżnienie; 2007 - Międzynarodowe Triennale Grafiki Oldenburg-Wiedeń; Porównania 17 - konkurs dla środowiska artystycznego związanego z Ziemią Sandomierską - Wyróżnienie Honorowe, 2008; Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej-Gdynia 2010, 2014, 2016; ICON DATA 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 SMTG w Krakowie - prace w Wirtualnym Muzeum Sztuki Współczesnej. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.

Jej praca artystyczna oscyluje wokół grafiki projektowej, warsztatowej i form z papieru ręcznie czerpanego. Sztuka wokół niepełnosprawnych, niepełnosprawni wokół sztuki - tak jednym zdaniem można określić jej zainteresowania naukowo-artystyczne.

Wieloletni pracownik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (edukator muzealny koordynator ds. gości niepełnosprawnych), gdzie prowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

Współkoordynatorka polsko-ukraińskiego projektu "Galeria przez Dotyk" realizowanego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w ramach projektu Dostępne Muzeum.

W 2010 roku - nominacja do nagrody Sybilla 2009 - za projekt Dostępne Muzeum. Nagroda główna w konkursie Polska Pięknieje w kategorii Turystyka Transgraniczna za projekt Dostępne Muzeum.

Autorka programu edukacyjnego dla osób niesłyszących i słabosłyszących Dostępne Muzeum, warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób niesłyszących i słabo słyszących, a także dla osób niewidomych i słabo widzących, opracowanych na podstawie innowacyjnych programów edukacyjnych stworzonych przez ekspertów z Polski i z zagranicy, w ramach polsko-ukraińskiego projektu "Muzea bez barier. Koalicja muzeów polsko-ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego".

Kuratorka wystaw artystów z niepełnosprawnościami.

Autorka jednego z modułów projektu edukacyjnego: "Kod architektury" - wystawy: "Niewidzialne bariery", dotyczącej barier architektonicznych, z jakimi borykają się osoby niewidome; wyróżnionego w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2014. Wystawa prezentowana podczas II Dni Dizajnu w Stalowej Woli. Dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autorka programów warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób niesłyszących i słabosłyszących, a także dla osób niewidomych i słabowidzących, autorka i koordynatorka innowacyjnych projektów edukacyjnych dla osób z dysfunkcjami słuchu: "Eko-surdo-dizajn dla najmłodszych, czyli ekologiczne zabawki dla dzieci z dysfunkcją słuchu", "Dodo tu był i zostawił ślad… w Parku 24 h", "Sport w kulturze- kultura w sporcie", "Zachciało się kafelka z pieca …jak gwiazdki z nieba!", "Emerytura to bzdura!" (projekt na aktywizację zawodową i społeczną osób niesłyszących i osób 60 +, dofinansowany z FIO, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

Od 2011 r. prowadzi kursy języka migowego dla dzieci i dorosłych.

Prelegentka na wielu konferencjach w kraju i za granicą, autorka artykułów i publikacji dotyczących udostępniania sztuki osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnością, a także artykułów i publikacji na temat problemów, z jakimi borykają się kierowcy z dysfunkcjami słuchu.

Inicjatorka ogólnopolskiej kampanii społecznej: Znosimy bariery! Niesłyszący kandydat na prawo jazdy kategorii A i B.

W latach 2013-2018 wykładowca w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania na kierunku Projektowanie graficzne, opiekun i twórca innowacyjnej grupy dla osób z dysfunkcjami słuchu - Surdo design. A od 2016 r. opiekun i wykładowca na kierunku Foto Surdo, a także wykładowca na kierunku Grafika projektowa, w studium dziennym. Nauczane przedmioty: Podstawy projektowania graficznego, projektowanie graficzne i animacja.

Od 2016 roku wykładowca na AHE, filii w Jaśle, na studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki; wykładany przedmiot: surdopedagogika z elementami otolaryngologii i audiologii. Członek Rady Ekspertów na kierunku Pedagogika funkcjonującej przy Wydziale Zamiejscowym AHE w Jaśle.

Od 2019 roku wykładowca w WSNP, przedmioty: arteterapia, terapie manualne, pedagogika specjalna.

W latach 2016 - 2019 roku prowadząca zajęcia w Przedszkolu Baśniowy Świat w Stalowej Woli zajęcia z języka migowego poprzez sztuki plastyczne, wg swojego autorskiego programu.

Od 2018 r. zajęcia z języka migowego w Szkole Społecznej im. AK w Stalowej Woli.
A od 2019 r. w Przedszkolu Integracyjnym w Stalowej Woli.

Współautorka i koordynatorka projektu "Migam foto!", "Migam Foto 2!" oraz "Migam Foto3!" realizowanego przez Fundację Repatria-Kultura i Sztuka w Lublinie.

Wykładowca na studiach podyplomowych na kierunku: Integracja sensoryczna z przedmiotu: Arteterapia, zajęcia prowadzone w CKiDN w Siedlcach dla Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum. Wykładowca na studiach podyplomowych na kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem i z Zespołem Aspergera, z przedmiotów, Kształtowanie mowy i języka u dzieci i uczniów z autyzmem i ZA, Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna, zajęcia prowadzone w Łodzi dla Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu.

Współautorka, współkoordynatorka i realizatorka projektu "Dostępne Migane Dobranocki" w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna. W ramach projektu udostępnione zostały zbiory muzeum dla osób niesłyszących; przeprowadzono warsztaty dla dzieci z języka migowego i warsztaty uwrażliwiające na potrzeby osób niesłyszących.

Współautorka, współkoordynatorka i realizatorka projektu: "Muzealne wid-oko-wki. Intermedialny przewodnik artystyczny dla osób niesłyszących". Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Autorka adaptacji wystawy "Ekspedycja-1988" pod kątem osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami: osób niesłyszących i niewidomych, w ramach projektu "E-kolekcja", realizowanego przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w ramach Programu Edukacja kulturalna ze środków MKiDN. Koordynatorka i autorka projektu pt. "Uwolnić Dom Kultury" w ramach programu NCK Dom Kultury +, realizowanego w CKiP w Kraśniku.

Prowadząca kursy: z języka migowego w języku francuskim, z grafiki komputerowej, z florystyki, z rękodzieła artystycznego.

Koordynatorka i współautorka projektu pt. "Stalowe Migawki" realizowanego w ramach projektu "Wzbogacanie oferty kulturalnej mieszkańców gminy Stalowa Wola", dofinansowanego z budżetu m. Stalowa Wola.

Prowadząca diagnozę społeczno-kulturalną potrzeb mieszkańców Kraśnika, i potrzeb mieszkańców gminy Pawłów w ramach projektu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne ze środków NCK.

Współkoordynatorka międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego: "Śladami historii, Kraśnik", organizowanego we współpracy z UM i CKiP w Kraśniku.

Współkoordynatorka międzynarodowego pleneru we Lwowie: "Między nami … " we współpracy z ACK UMCS Chatka Żaka w Lublinie i Lwowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki we Lwowie, plener pod patronatem Konsulatu RP we Lwowie.

Nieprzerwanie od 2011 roku Wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Niesłyszących "Surdostal" w Stalowej Woli. Członek zespołu tworzącego innowacyjne urządzenia i aplikacje wspomagające komunikację osób z dysfunkcjami słuchu podczas nauki jazdy.

Od stycznia 2017 r. prezes Fundacji Repatria-Kultura i Sztuka w Lublinie.

Od stycznia 2019 r. prezes Spółdzielni Socjalnej Niebieski Młyn w Kraśniku.

Od stycznia 2019 r. wiceprezes Spółdzielni Socjalnej "Tulipan" w Poniatowej.

Ekspert w zakresie udostępniania kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnościami, łączenia ludzi w sferze biznesu i przekuwania w rzeczywistość rzeczy z pozoru niemożliwych do wykonania, i pozyskiwania na ten cel środków finansowych. Inicjatorka i współautorka innowacyjnego i pionierskiego w Polsce kierunku studiów podyplomowych z zakresu udostępniania kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym, na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, kierunek ten otrzymał certyfikat "Studia z przyszłością!" w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.

Projekty zrealizowane w 2018 r.:
- "Uwolnić Dom Kultury!" w CKiP w Kraśniku, w ramach programu NCK MKiDN Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne.
- "Dostępna Teatroteka Kraśnickich Spotkań Teatralnych" w CKiP w Kraśniku w ramach programu NCK MKIDN Kultura Dostępna.
- "Dostępne Oligofrenodobarnocki" w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, w ramach programu NCK MKiDN Kultura Dostepna.
- "Stalowe Migawki" w Stowarzyszeniu Kulturalno - Sportowym Niesłyszącym Surdostal w Stalowej Woli w ramach projektu na Wzbogacenie oferty kulturalnej mieszkańców Stalowej Woli.
- "Migam Foto2!" w Fundacji Repatria-Kultura i Sztuka w Lublinie w ramach programu Miasto Kultury.
- "Rzeczy Kultowe" w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w ramach programu MKiDN Edukacja kulturalna - adaptacja pod kątem osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku.
- "Kolekcja Millenium" w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w ramach programu MKiDN Edukacja kulturalna - adaptacja pod kątem osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku.

Projekty realizowane w 2019 r.:
- " O czym szumią wierzby w Rudniku nad Sanem ... o rosnącym placu zabaw" w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem w ramach grantu z Fundacji BGK - "Moja Ojczyzna".
https://www.facebook.com/O-czym-szumią-wierzby-w-Rudniku-nad-Sanem-365824440672043/?modal=admin_todo...

- "Migam Foto 3!" - projekt realizowany przez Fundację Repatria Kultura i Sztuka w Lublinie, dofinansowany z budżetu miasta Lublin w ramach programu Miasto Kultury 2019-2021.
https://www.facebook.com/Migam-foto-1843191759273929/

- "Opera kartoflana ... czyli o łamaniu barier w sercach", projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących "Surdostal" w Stalowej Woli, dofinansowany z budżetu miasta Stalowa Wola.

- "MoJo Ojczyzna", projekt realizowany przez Szkołę Społeczną im. AK w Stalowej Woli, dofinansowany z budżetu miasta Stalowa Wola.

- "10/10 - cykl dostępnych wydarzeń na 10. urodziny Muzeum Dobranocek w Rzeszowie", projekt realizowany w ramach programu Kultura Dostępna MKiDN.

- Spółdzielnia Socjalna Niebieski Młyn w Kraśniku, dofinansowanie z OWES-u w Kraśniku.

Linki: artykuły, wywiady: Edyta Lisek

https://www.stalowka.net/audio.php?dx=44
https://www.stalowka.net/audio.php?dx=44&df=1
http://www.sztafeta.pl/beda-leczyc-poprzez-sztuke/
http://www.muzeum.stalowawola.pl/pl/muzeum/aktualnosci/item/1358-rodzinne-niedziele-w-muzeum
https://echodnia.eu/podkarpackie/sybilla-2014-dla-muzeum-regionalnego-w-stalowej-woli/ar/8127426
https://www.mdkstalowawola.pl/wp-content/uploads/2018/10/WYKŁADY-OTWARTE-HARMONOGRAM-2018-2019-2.pdf
https://www.niedziela.pl/artykul/58071/nd/Swiat-osob-z-zespolem-Downa
http://www.kgt.byd.pl/id,293/miedzynarodowa-konferencja-naukowa
http://ethnomuseum.pl/wystawy/ekspedycja-88-w-podrozy/
https://lpnt.pl/aktualnosci/ArticleNjVkZDYwMm
http://artwyspa.com.pl/o-szkole/kadra/
http://www.wychmuz.pl/redakcja_z_15.html
https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/3915/dostepne-migane-dobranocki-dla-dzieci-gluchych-i-slaboslyszacych
https://www.facebook.com/pg/Echo-drive-505540632967933/posts/
https://polskieradio24.pl/8/22/Artykul/2232085,Skarby-i-nowosci-z-etnograficznej-oferty-muzeow
https://spotkaniakultur.com/pl/node/1117
http://niepelnosprawni.lublin.pl/seminarium-projektowanie-dostepnosci/
https://goingapp.pl/evt/1305326/eksperyment-ekspedycja-88
http://www.lodzdesign.com/archiwum/lodz-design-festival-2018/wystawy/ekspedycja-88/
http://i-kar.prawojazdy.com.pl/index.php/aktualnosci/2990/technologia-pomaga-znosic-bariery.html
https://www.kazimierzdolny.pl/news/ekspedycja-88-w-podrozy/55393.html
http://polaneis.pl/wiesci-z-gmin/kazimierz-dolny-wystawa-ekspedycja-88
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/seminarium-projektowanie-dostepnosci-pod-honorowym-patronatem-rpo
https://www.mnkd.pl/ekspedycja-88-w-podrozy1347
https://lamstereotypy.wordpress.com/tag/surdo-design/
https://wzorytargi.pl/wzory-w-browarze-perla/
http://archiwum.gf24.pl/wp-content/uploads/2015/05/EK2.pdf
http://www.scdidn.siedlce.pl/repo/newsFiles/381/TERMINARZ_KWIECIEŃ.pdf
http://www.muzeumwlokiennictwa.pl/public/uploads/Tekst_kuratorski_Ekspedycja88.pdf
https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/aktualnosci/osoby-nieslyszace-ciagle-maja-duze-klopoty-ze-zdaniem-egzaminu-praktycznego-na-prawo-jazdy/
https://www.polskieradio.pl/8/404/Artykul/2233298,Ludzie-przedmioty-i-historia-czyli-Millenium
https://tyna.info.pl/zapowiedzi-imprez-25-vi-1-vii/
https://medmiasto.pl/opolskie/aktualnosci/lublin-iv-edycja-lubelskich-targow-aktywnosci-osob-niepelnosprawnych-1-grudnia-2016
https://www.pttk.pl/zycie/imprezy/zalecze08_program_konferencji.pdf
https://goksir.pawlow.pl/wp-content/uploads/2018/05/diagnoza_2018_final.pdf
http://kpbc.umk.pl/Content/180810/ZN_TIR_12-2015_28-03_druk.pdf
http://archiwum.autoportret.pl/tag/universal-design/
https://www.silesiakultura.pl/r/miasta/katowice/katowice/niewidomi-i-sztuka-konferencja-poswiecona-dostepnosci-dziedzictwa-kulturowego-dla-osob-niewidomyc
https://www.l-instruktor.pl/aktualnosci/na-rzecz-nieslyszacych-kierowcow.html?cp=3#komentarze
https://www.researchgate.net/profile/Alina_Zajadacz/publication/318135717_Concept_of_actions_stimulating_development_of_accessible_tourism_for_Deaf_people/links/595baa9b0f7e9bf415b49770/Concept-of-actions-stimulating-development-of-accessible-tourism-for-Deaf-people.pdf
https://nimoz.pl/files/publications/23/ABC_Edukacji_w_muzeum.pdf
https://studylibpl.com/doc/1049753/rok-akademicki-2015-2016-miasto-uczelnia-kierunek
http://thorgalverse.blogspot.com/2012/06/
https://docplayer.pl/4395085-Gosc-niepelnosprawny-w-muzeum.html
http://www.bydgoszczinaczej.pl/artykul/niepelnosprawnosc-nie-oznacza-izolacji/
https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/publikacje/Dobre_praktyki_sztuki_wizualne.pdf
http://pliki.altix.pl/HELP/HELP_23/HELP_23_online.pdf
http://mik.krakow.pl/wp-content/uploads/slideshow-gallery-pro/pismo
https://zlp.rzeszow.pl/wydawnictwa12.htm
https://www.aktualnosciturystyczne.pl/nowosci-wydawnicze/rola-krajoznawstwa-i-turystyki-w-zyciu-osob-niepe142nosprawnych-praca-zbiorowa
http://muzeum.stalowawola.pl/pl/muzeum/aktualnosci/item/1254-otwarte-przestrzenie-sztuki-dla-każdego
https://lpnt.pl/dzialania/ArticleMTIyMDE4OD
https://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/373249/warszawa-seminarium-ozywic-przedmiot
https://polskieradio24.pl/8/404/Artykul/2233298,Ludzie-przedmioty-i-historia-czyli-Millenium
https://www.gielda-eventow.pl/event/seminarium-projektowanie-dostepnosci/
http://www.bwasandomierz.pl/index.php?name=porownania_17
http://kulturabezbarier.org/nowy-kierunek-studiow-na-umcs,new,mg,2.html,329
http://www.leczycki.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=9&artykul=6721&akcja=artykul
https://www.gallerystore.pl/edyta-lisek
https://www.stalowka.net/wiadomosci.php?dx=16928
http://muzeum.stalowawola.pl/poczujsztuke/zespol.html
https://www.dziennikwschodni.pl/krasnik/rozkreca-sie-niebieski-mlyn-w-krasniku-spoldzielnia-socjalna-otwiera-kawiarnie-i-osrodek-kultury,n,1000249966.html
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-90773
https://echodnia.eu/podkarpackie/muzeum-regionalnego-zwyciezylo-w-konkursie-polska-pieknieje-7-cudow-funduszy-europejskich/ga/c3-8760539/zd/14214825
https://www.youtube.com/channel/UCMFSlJS4xnydb6hyKxWLyCQ
https://www.worldcat.org/title/karolina-bonska-edyta-lisek-marcin-ukasiewicz-beata-szczerbinska-paulina-wilk-franciszek-znamierowski-grafika/oclc/840335134
http://stw24.pl/sztuka-najlepszym-lekarstwem-warsztaty/
https://wspa.pl/studia-podyplomowe/udostepnianie-instytucji-uzytecznosci-publicznej-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/
https://sandomierz.gosc.pl/doc/5497765.Pomocna-dlon
http://bazylikastw.pl/muzeum-jana-pawla-ii/wideo-przewodnik/
http://bajkoweprzedszkole.com/bajkowe-terapie/
http://krasnik24.pl/world/7706-rusza-program-zlota-raczka-dla-seniora-70
http://archiwum.gf24.pl/author/eliseklubas/
https://mokrudnik.pl/podsumowanie-projektu-o-czym-szumia-wierzby-w-rudniku-nad-sanem-o-rosnacym-placu-zabaw/
http://www.gazetakulturalna.zelow.pl/index.php/biezacy-numer?id=635
http://spoleczna-stalowa.pl/13211-2/
http://www.szkola.pysznica.pl/8a178.html
http://www.wernisaze.com/portfolio.html56.html
http://mbp.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7994&Itemid=297
http://www.palac-herbsta.org.pl/wydarzenie-227-ogolnopolska_konferencja_naukowa.html
https://poranny.pl/szkolenia-dla-animatorow-kultura-dla-niepelnosprawnych/ar/4876343
https://www.umcs.pl/pl/galeria,9471,warsztaty-animacji-poklatkowej-w-przestrzeni-dzialan-wizualnych-ack-umcs-chatka-zaka-21-10-2016-r,42056.chtm
https://fakty.interia.pl/podkarpackie/news-ilustracje-do-pana-tadeusza-wykonane-przez-niewidomego,nId,1264377
https://cum.its.waw.pl/Konferencja_ITS_21_maja_2015_r,3943,pl.html
https://kurierlubelski.pl/program-nocy-kutury-2012-w-lublinie-znajdz-cos-dla-siebie/ar/588349
https://www.zyciepabianic.pl/informacje/pabianice/glowa-slawka-znad-pianina.html
https://mgr.farm/aktualnosci/ogolnopolska-konferencja-nie-ma-kaleki-jest-pacjent-apteki-bez-barier-komunikacyjnych-i-architektonicznych/
https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/3915/polityka-prywatnosci
http://leliwa.pl/fragmenty_niechcianych_rzeczywistosci/
https://podroze.onet.pl/ciekawe/stalowa-wola-wakacyjne-tropienie-skarbow/9tjx3hf
http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Ekspert-za-wiele-barier-utrudniajacych-nieslyszacym-zwiedzanie,139261,10.html
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/lasowiacka-kultura-polaczyla-w-sandomierzu-dzieci-seniorow-i-osoby-nieslyszace/ar/c1-14409975
https://echodnia.eu/podkarpackie/stalowa-wola-powstanie-akademia-plastyczna-dla-dzieci/ar/8439904
https://kurierlubelski.pl/wzory-w-browarze-perla-co-bedzie-sie-dzialo-program/ar/c3-10658415
Piotr Judka dba

Wykształcenie:
2019 - Collegium Humanum Szkoła Główna Menadżerska w Warszawie - Doctor of Busines Administration DBA - studia podyplomowe

2018/2019 - Collegium Humanum Szkoła Główna Menadżerska w Warszawie - Executive Master of Business Administration DBA - Absolwenci studiów podyplomowych EMBA nabywają spełnienie kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia)

2009 - Politechnika Rzeszowska licencjat Wydział Zarządzanie W specjalności - zarządzanie finansami

1994-1998 - Liceum Handlowe Tytuł - Technik Handlowiec

Doświadczenie zawodowe:
Od 2019 r. - Zorro Design

2014 - Prezes Sp. Z o.o. Ultrapatent Gliwice

2008 - Właściciel Firmy Biuro Konsultingowe

2007 - Korporacja Finansowo Kapitałowa Dyrektor Sprzedaży

2006-2015 - Państwowa Straż Pożarna
Stanowisko - kierowca ratowni

2001-2006 - Centrum Handlowe "Połoniny"
Hotelik "Połoniny" - kierownik

2000-2001 - Służba wojskowa - Biuro ochrony Rządu - pirotechnik

1999-2000 - Hurtownia "Bać-Pol" Kierownik filii

1998-1999 - Hurtownia "Połoniny"
Kierownik fakturzysta

Oferta

Zapraszamy na stronę zdroweotoczenie.eu

Zorro Design

Zorro Design to przestrzeń, gdzie spotykają się specjaliści z różnych dziedzin nauki i sztuki /artyści, informatycy, menadżerowie, naukowcy/, by w nowoczesny sposób kreować wizerunek firm, instytucji oraz organizacji pozarządowych, tworzyć dla nich innowacyjne rozwiązania na skalę światową.

Co potrafimy robić?
1. Projektowanie graficzne:
- Identyfikacja graficzna firmy / instytucji (logo, księga znaku, wizytówki)
- Akcydensy /papier firmowy, broszury/foldery, teczki, plakaty, opakowania, gadżety/
- Grafika gier komputerowych
- Grafika do aplikacji mobilnych
- Leyout stron internetowych
- Grafika książkowa.
2. Fotografika (fotografia artystyczna, produktowa, kulinarna, reportażowa, zdjęcia z drona/
3. Projektowanie i aranżacja wnętrz biurowych
4. Analizy kolorystyczne dla firm i pracowników
5. Projektowanie ubioru dla pracowników
6. Public Relations
7. Marketing i działania info-promo
8. Obsługa social mediów
9. Serwisy i portale internetowe (informacyjne, edukacyjne, sprzedażowe / sklepy internetowe/
10. Aplikacje mobilne
11. Systemy dla IoT / wbudowane
12. Tworzenie innowacji do projektów miękkich i twardych /krajowych i unijnych/
13. Wymyślanie, pisanie, koordynowanie i realizowanie projektów krajowych i unijnych
14. Badania dostępności dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami /grupy fokusowe/
15. Organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, w tym z zakresu dostępności zgodnie z wytycznymi rządowego programu Dostępność + /firma wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
16. Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych produktów, usług, procesów i rozwiązań.

Nasze komplementarne usługi pozwolą Ci zbudować markę, rozwijać biznes, przyciągać klientów, sprzedawać więcej, pomogą Ci zaplanować, zbudować i wdrożyć komunikację Twojej marki, wdrożyć na rynek innowacyjne rozwiązania, dzięki temu Twoja firma będzie codziennie pozyskiwać nowych klientów oraz wzmacniać swoją pozycję na rynku krajowym i zagranicznym.

Zrealizowane projekty

2016

1. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym: projekt Adaptacja do potrzeb osób niewidomych wystawy " Aby to piękno służyło innym", współpraca z KUL-em w Lublinie.2. Echo-drive
FB: https://www.facebook.com/Echo-drive-505540632967933/

3. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących surdostal w Stalowej Woli: projekt "Emerytura to bzdura!"
FB: https://www.facebook.com/ emeryturatobzdura/

2017

1. Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie:
"Migane Dobranocki"
FB: https://www.facebook.com/Dostępne-Dobranocki-1300906900006555/

2. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących Surdostal w Stalowej Woli: projekt "Muzealne wid-okó-wki. Intermedialny przewodnik artystyczny dla niesłyszących"
FB: https://www.facebook.com/Muzealne-Wid-Okó-Wki-1520510127972334/

3. Fundacja Repatria-Kultura i Sztuka w Lublinie: "Migam Foto3!"
FB: https://www.facebook.com/Migam-foto-1843191759273929/

2018

1. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym: projekt "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym"; działania informacyjno-promocyjne


FB: https://www.facebook.com/POIŚ-Co-się-tam-dzieje-314997455920690/

2. Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie: projekt "Dostępne oligofrenodobranocki"
FB: https://www.facebook.com/Dostępne-Dobranocki-1300906900006555/

3. Fundacja Repatria-Kultura i Sztuka w Lublinie: "Migam Foto3!"
FB: https://www.facebook.com/Migam-foto-1843191759273929/

4. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących Surdostal w Stalowej Woli: projekt "Stalowe Migawki"
FB: https://www.facebook.com/Stalowe-Migawki-219140622014806/?modal=admin_todo_tour

5. CKiP w Kraśniku: projekt "Dostępna Teatroteka Kraśnickich Spotkań Teatralnych"


6. Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku: projekt "Uwolnić Dom Kultury!"
FB: https://www.facebook.com/Uwolnić-Dom-Kultury-172200850065386/?modal=admin_todo_tour

7. GOKSiR w Pawłowie: projekt "Kulturalnie Aktywni - Dom Kultury +"/
"Diagnoza potrzeb, potencjału i możliwości społeczno - kulturalnych mieszkańców gminy Pawłów
https://goksir.pawlow.pl/podsumowanie-projektu-kulturalnie-aktywni-dom-kultury/#more-4946

2019

1. Szkoła Społeczna im. AK w Stalowej Woli: "Rodzinny Piknik z Niepodległą"

FB: https://www.facebook.com/Piknik-Rodzinny-z-Niepodległą-181503976130653/?modal=admin_todo_tour

2. Szkoła Społeczna im. AK w Stalowej Woli: "MoJo Ojczyzna"
FB: https://www.facebook.com/MoJo-Ojczyzna-421531051974917/?modal=admin_todo_tour

3. Szkoła Społeczna im. AK w Stalowej Woli: "Aktywne Ferie"

4. Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku, Centrum Wikliniarstwa: "O czym szumią wierzby w Rudniku nad Sanem … o rosnącym placu zabaw"

FB: https://www.facebook.com/O-czym-szumią-wierzby-w-Rudniku-nad-Sanem-365824440672043/?modal=admin_todo_tour

5. Sandomierskie Centrum Kultury: "Lasowiacy-akcja i reaktywacja"
FB: https://www.facebook.com/Lasowiacy-akcja-i-reaktywacja-111033893606352/

6. Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej: "Dźwiękowe etno pocztówki z Poniatowej"
FB: https://www.facebook.com/EtnoPoniatowa/?modal=admin_todo_tour

7. Fundacja Repatria-Kultura i Sztuka w Lublinie: stworzenie Spółdzielnii Socjalnej Niebieski Młyn w Kraśniku

FB: https://www.facebook.com/Niebieski-Młyn-Spółdzielnia-Socjalna-2323608584631638/

8. Muzeum Dobranocek im. Wojciecha Jamy w Rzeszowie: "10/10 czyli 10 bajkowych bohaterów na 10-te urodziny muzeum"
FB: https://www.facebook.com/Dostępne-Dobranocki-1300906900006555/

9. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących "Surdostal" w Stalowej Woli:
" Opera Kartoflana czyli o łamaniu barier w sercu"
FB: https://www.facebook.com/Opera-kartoflana-czyli-o-łamaniu-barier-w-sercu-103697781012695/?modal=admin_todo_tour

10. Fundacja Repatria-Kultura i Sztuka w Lublinie: "Migam Foto3!"
FB: https://www.facebook.com/Migam-foto-1843191759273929/

Projekty z zakresu dostępności

Realizacja filmików i audiodeskrypcji dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami: niesłyszących i niewidomych

1. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym: "Aby to piękno służyło to innym" wystawa ze zbiorów Litawińskich; opracowanie i nagranie audiodeskrypcji i stworzenie oferty edukacyjnej do wystawy dostosowanej do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku/2016 r.2. Muzeum im. Jana Pawła II w Stalowej Woli: projekt "Muzealne wid-ok-wki.
Intermedialny przewodnik dla osób niesłyszących "/2017 r.


3. Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie: projekt "Migane Dobranocki"/ 2017 r.


4. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie: projekt "Ekspedycja 1988"/2017 r.


5. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie: projekt "Kolekcja Millenium"/2018 r.
Kolekcja Millenium to pilotażowy projekt tworzenia przez Muzea specjalnych edukacyjnych kolekcji prezentowanych w formie mobilnych wystaw. Celem projektu było skomponowanie etnograficznej i edukacyjnie zaangażowanej kolekcji, wyrażającej przemiany trendów zachodzące na przestrzeni ostatniego wieku. Projekt dofinansowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura ludowa i tradycyjna" oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


6. Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku: projekt "O czym szumią wierzby w Rudniku nad Sanem … o rosnącym placu zabaw" /2019 r.

Z kim współpracujemy?

1. Rzecznik patentowy

2. Organizacje pozarządowe

3. Instytucje kultury, uczelnie i instytucje naukowo-badawcze (WYSPA w Lublinie, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, KUL w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, AHE Filia w Jaśle, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Collegium Humanum w Warszawie, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Dobranocek w Rzeszowie).

Galeria

Kontakt

Zorro Design Edyta Lisek

ul. Ofiar Katynia 11/5

37-450 Stalowa Wola

NIP 865 240 1953

REGON 180433340

Godziny otwarcia: 13.00 - 15.00
od poniedziałku do piątku

Formularz kontaktowy


Dojazd

Twoja wiadomość została wysłana, dziękujemy.